Lån före 1989

I det beslut vi skickat till dig kan du läsa vår motivering till beslutet. Vill du se vilka paragrafer vi baserat beslutet på kan du klicka på det område som är aktuellt för dig.

Längst ner på sidan finns de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för lån före 1989 (studiemedel).

Lagar, förordningar och föreskrifter

Följande lagar, förordningar och föreskrifter styr återbetalning av lån före 1989:

Både avseende studiestödslagen och studiestödsförordningen finns övergångsbestämmelser i senare lag- och förordning.

Senast uppdaterad: 2013-02-21