Årsavgift

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om årsavgift. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Årsavgift

8 kap. 12 -13, 22, 37-38 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
8 kap. 8 § andra stycket SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Årsavgift första avgiftsåret

8 kap. 23 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Fortsatt beräkning av årsavgift

8 kap. 24-29 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 2 a i Studiestödslagen (1973:349)

Senast uppdaterad: 2013-02-21