Avgiftsunderlag

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om avgiftsunderlag. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

8 kap. 32-33 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 1 i Studiestödslagen (1999:1395)
2 kap. 5 § samt allmänna råd till 2 kap. 5 § 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21