Avskrivning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om avskrivning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Avskrivning av studiemedel beviljade före 1984 och särskilt vuxenstudiestöd beviljat före 1989

8 kap. 60 §, fjärde stycket SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Avskrivning av studiemedel beviljade mellan den 1 januari 1984 och den 31 december 1988

8 kap. 11 § Studiestödslagen (1973:349)
Punkten 5 i Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning p.g.a. ålder

8 kap. 59, 66 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 2 h första stycket i Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning p.g.a. dödsfall

8 kap. 11, 74 tredje stycket, 84 andra och tredje stycket §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkterna 2 och 2 m i Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning p.g.a. sjukdom eller handikapp

8 kap. 60 § första stycket SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Avskrivning av belopp p.g.a. vård av handikappat barn

8 kap. 60 § andra stycket SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Punkt 2 f och 2 j i Studiestödslagen (1973:349)

Avskrivning med hänsyn till synnerliga skäl

8 kap. 60 § tredje stycket SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-03-05