Nedsättning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om nedsättning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Ansökan

8 kap. 39 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 2 d i Studiestödslagen (1973:349)
2 kap. 2 a § 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Avgiftsunderlag

8 kap. 32-33 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 1 i Studiestödslagen (1999:1395)
2 kap. 5 § samt allmänna råd till 2 kap. 5 § 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Avgiftsgräns

8 kap. 36, 39 första stycket, 41 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 3 i Studiestödslagen (1973:349)

Nedsättning med hänsyn till inkomst

8 kap. 32-33, 36, 39, 41, 44 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 3 i Studiestödslagen (1973:349)
2 kap. 3-5 §§ samt allmänna råd till 2 kap. 5 § 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning med hänsyn till studier

Punkt 2 e i Studiestödslagen (1973:349)
2 kap. 1-4 §§ 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl

8 kap. 46 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
2 kap. 3-4 §§ 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning tills vidare

Punkten 17 i Studiestödslagen (1999:1395)
Punkten 2 c första stycket i Studiestödslagen (1973:349)

Flerårig nedsättning med hänsyn till sjukdom

8 kap. 40, 47 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning av slutligt årsbelopp

8 kap. 43, 46 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
2 kap 1- 2a §§ 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning av kvarstående avgift

8 kap. 63 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Återbäring av årsavgift

8 kap. 75-76 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkterna 2 k och 2 m andra stycket i Studiestödslagen (1973:349)

Påminnelseavgift

8 kap. 64 första stycket § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkterna 1 a och 8 femte stycket i Studiestödsförordningen (1973:418)
Punkt 11 i Till studiestödsförordningen (2000:655)
3 kap. 6 § 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)
6 kap. 1 § 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21