Överklagande

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om överklagande. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Punkt 13 i Studiestödslagen (1999:1395)
9 kap. 4 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 1 b i Studiestödsförordningen (1973:418)
22-25 och 27-30 §§ Förvaltningslagen (1986:223)

Senast uppdaterad: 2013-02-21