Skulduppräkning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om skulduppräkning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

8 kap. 1, 15-20 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
2013:7 Centrala studiestödsnämndens meddelande om regleringstal 2013 (pdf, nytt fönster)
Förordning (1990:1112) om garantital

Senast uppdaterad: 2014-01-09