Slutlig avgift

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om avgiftsgränser. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Ansökan

8 kap. 43 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Slutlig avgift

8 kap. 42-45, 48, 50-51 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkterna 2 d andra stycket och 3 i Studiestödslagen (1973:349)

Punkt 15 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) (nytt fönster)

Punkterna 2 d andra stycket och 3 i  övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) (nytt fönster)
Punkt 15 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) (nytt fönster)

Bosatt utomlands

2 kap. 5 § samt allmänna råd till 2 kap. 5 § 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Kvarstående avgift

8 kap. 42, 50-51 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Tilläggsavgift

8 kap. 51 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Överskjutande belopp

8 kap. 74 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkt 2 b i Studiestödslagen (1973:349)

Nedsättning av slutligt årsbelopp

8 kap. 43, 46 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
2 kap 1- 2a §§ 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Nedsättning av kvarstående avgift

8 kap. 63 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Återbetalning av inbetald kvarstående avgift

8 kap. 74 andra stycket och 76 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkterna 2 k och 2 m i Studiestödslagen (1973:349)

Senast uppdaterad: 2013-03-05