Uppsägning av lån till omedelbar betalning

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om uppsägning av lån till omedelbar betalning. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

8 kap. 52, 86 §§ SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
Punkten 18 i Studiestödslagen (1999:1395)
8 kap. 9 § SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)
3 kap. 8 § samt allmänna råd till 3 kap. 8 § 2001:5 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna före den 1 januari 1989 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-21