Rg-bidrag

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får Rg-bidrag? Eller har du fått ett beslut om återkrav?

Följande förordning och föreskrift styr besluten om Rg-bidrag:

Läs mer om CSN:s föreskrifter

Senast uppdaterad: 2013-02-25