Studiehjälp

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får studiehjälp? Eller har du fått ett beslut om återkrav?

Följande lag, förordning och föreskrift styr besluten om studiehjälp:

Läs mer om de olika bestämmelserna

Senast uppdaterad: 2013-02-25