Studiemedel

Har du fått ett beslut om att du får eller inte får studiemedel? Eller har du fått ett beslut om återkrav? Då hittar du alla hänvisningar du behöver här. Längst ner på sidan finns de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för studiemedel.

I det beslut vi skickat till dig kan du läsa om skälen till beslutet. Vill du se vilka paragrafer vi baserat beslutet på kan du klicka på det område som är aktuellt för dig. Har du exempelvis fått avslag på din studiemedelsansökan på grund av att du är för gammal, ska du klicka på länken Åldersgränser för att få mer information.

Lagar, förordningar och föreskrifter

De lagar, förordningar och föreskrifter som styr beviljningen av studiemedel är:

Studiestödslagen

Studiestödsförordning

CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (2001:1)

Senast uppdaterad: 2013-02-22