Åldergränser

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om åldersgränser. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Nedre åldersgräns

3 kap. 2 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 1 § Till studiestödsförordningen (2000:655)

Övre åldersgräns - studiebidrag

3 kap. 3 § Studiestödslagen (1999:1395)

Övre åldersgräns - studielån

3 kap. 9 § Studiestödslagen (1999:1395) samt punkterna 5 och 5a övergångsbestämmelser till studiestödslagen
3 kap. 8 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
5a kap. 2 - 7 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-25