Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om skyldighet att anmäla ändrade förhållanden. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Din skyldighet att anmäla ändringar

3 kap. 27 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 34, 35 och 36 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)
14 kap. 2-3 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Din skyldighet att anmäla sjukdom till Försäkringskassan

3 kap. 28 § Till studiestödsförordningen (2000:655)

Skolornas skyldighet att anmäla ändringar

6 kap. 6 § Studiestödslagen (1999:1395)
6 kap. 10 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
19 kap. 2-6 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-25