Antal veckor med studiemedel

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om antal veckor med studiemedel. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Grundskolenivå

3 kap. 8-10 §§ Studiestödslagen (1999:1395) (ändrad 2005:613)
Allmänna råd till 5 kap. 1 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
Allmänna råd till punkt 5 övergångsbestämmelser till studiestödslagen införda i övergångsbestämmelser till 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Gymnasienivå

3 kap. 8-10 §§ Studiestödslagen (1999:1395) (ändrad 2005:613)
Allmänna råd till 5 kap. 1 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
Allmänna råd till punkt 5 övergångsbestämmelser till studiestödslagen införda i övergångsbestämmelser till 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Eftergymnasial nivå

3 kap. 8-10 §§ Studiestödslagen (1999:1395)
Allmänna råd till 5 kap. 1 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
Övergångsbestämmelser punkten 3a i övergångsbestämmelser till Studiestödslagen (1999:1395)
Allmänna råd till punkt 5 övergångsbestämmelser till studiestödslagen införda i övergångsbestämmelser till 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Studier på olika utbildningsnivåer

3 kap. 7 § Till studiestödsförordningen (2000:655)

Senast uppdaterad: 2013-02-25