Återkrav

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om återkrav. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Återkrav till följd av för hög inkomst

5 kap. 1 och 4-6 §§ Studiestödslagen (1999:1395)
5 kap. 1 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
6 kap. 6-7 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)

Återkrav till följd av andra orsaker

5 kap. 1-2 och 4-6 §§ Studiestödslagen (1999:1395)
6 kap. 6-7 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)

Senast uppdaterad: 2013-02-25