Studiemedelsbelopp

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om studiemedelsbelopp. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Studiebidrag

3 kap. 12-13 §§ Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 24 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
9 kap. 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Det högre bidraget

3 kap. 13 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 9-11 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)
6 kap. 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
Fjärde punkten övergångsbestämmelser till förordningen (2005:619) om ändring i Till studiestödsförordningen (2000:655)

Tilläggsbidrag (för dig som har barn)

3 kap. 13a § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 11a-11d §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)
6a kap. 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Studielån

3 kap. 11-13 §§ Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 24 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
6 kap. 4 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
9 kap. 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
18 kap. 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4 till 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-25