Studiemedel under kriminalvård

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om studiemedel under kriminalvård. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

3 kap. 20 § andra stycket Studiestödslagen (1999:1395)
11 kap. 1-2 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-25