Merkostnadslån

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om merkostnadslån. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Rätt till merkostnadslån

3 kap. 15 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 13§ Till studiestödsförordningen (2000:655)
8 kap. 4-5 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Dubbel bosättning

8 kap. 9-10 och 11a §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Distansstudier

8 kap. 10 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
12 kap. 8 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Resor vid studier inom Sverige eller Norden

8 kap. 11 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Resor vid studier i utlandet

8 kap. 12 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
Bilaga 4, 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Resor vid insamling av material till uppsats eller avhandling

8 kap. 13 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Personförsäkring vid studier i utlandet

8 kap. 14 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Undervisningsavgifter

8 kap. 16 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Resor och logi vid studie- och praktikresa

8 kap. 15 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Musikinstrument

3 kap. 13 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
8 kap. 7-8 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Andra kostnader

8 kap. 17 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-25