Obetalda årsbelopp och obetalda återkrav

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om obetalda årsbelopp och obetalda återkrav. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Obetalda årsbelopp

3 kap. 26 § Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 7 § Studiestödslagen (1999:1395)
punkt 7 övergångsbestämmelserna Studiestödslagen (1999:1395)

Obetalda återkrav

3 kap. 26 § Studiestödslagen (1999:1395)
punkt 7 övergångsbestämmelserna Studiestödslagen (1999:1395)

Senast uppdaterad: 2013-02-25