Överklagande

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om överklagande. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

6 kap. 11 § Studiestödslagen (1999:1395)
6 kap. 14 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
22-25 och 27-28 §§ Förvaltningslagen (1986:223)

Senast uppdaterad: 2013-02-25