När studiemedel inte får lämnas eller tas emot (samordning med studiemedel)

Här hittar du hänvisningar till bestämmelser om när studiemedel inte får lämnas eller tas emot (samordning med studiemedel). Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

3 kap. 25 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 33a § Till studiestödsförordningen (2000:655)

Senast uppdaterad: 2013-02-25