Sjukdom samt vård av barn och närstående

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om sjukdom samt vård av barn och närstående. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Studiemedel under sjukdom vid studier i Sverige

3 kap. 24 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 26-32 §§ samt 4 kap. 10-11 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)

Studiemedel under sjukdom vid studier utomlands

3 kap. 23-24 §§ Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 26-32 §§ samt 4 kap. 10-11 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)

Tillfällig vård av barn

3 kap. 24 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 32 a-c §§ SsF samt 4 kap. 10-11 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)

Vård av närstående

3 kap. 24 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 32 d-f §§ SsF samt 4 kap. 10-11 §§ Till studiestödsförordningen (2000:655)

Senast uppdaterad: 2013-02-25