Studieresultat

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om studieresultat. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

När prövar CSN inte studieresultat?

3 kap. 6 § Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 4-5 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Vilka studieresultat prövar CSN?

4 kap. 2-4 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
4 kap. 6 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Antal poäng du måste klara för att få studiemedel igen

4 kap. 24-25 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Grundskole- och gymnasienivå

3 kap. 7 § Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 7-10 §§ och allmänna råd till 4 kap. 10 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Eftergymnasial nivå

3 kap. 7 § Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 7, 13-16, 18 och 23 §§ samt allmänna råd till 4 kap. 23 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Eftergymnasial nivå utomlands

3 kap. 7 § Studiestödslagen (1999:1395)
4 kap. 7, 19-22 och 23 §§ samt allmänna råd till 4 kap. 23 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-25