Utbildningar som ger rätt till studiemedel

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om utbildningar som ger rätt till studiemedel. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Utbildningar som ger rätt till studiemedel

3 kap. 2 § Studiestödslagen (1999:1395)
1 kap. 2 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
3 kap. 1 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
Bilagan till Till studiestödsförordningen (2000:655)

Utbildningar utomlands som ger rätt till studiemedel

Utbildningar inom Norden

3 kap. 22 § Till studiestödsförordningen (2000:655)

Gymnasienivå utanför Norden

3 kap. 23 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
12 kap. 9 och 11 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Eftergymnasial nivå utanför Norden

3 kap. 23 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
12 kap. 10 och 12a §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Utbildningar inom hälso- och sjukvård utanför Norden

12 kap. 18 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Trafikflygarutbildning utanför Norden

12 kap. 19 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Språkkurser utanför Norden

12 kap. 12a, 14-15 och 17 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Utbytesstudier

3 kap. 21 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
12 kap. 24 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Distansstudier

12 kap. 8 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-25