Studietakt och studietid

Under de olika rubrikerna hittar du hänvisningar till bestämmelser om studietakt och studietid. Tyvärr kan vi inte länka direkt till paragraferna.

Komvux

3 kap. 5 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 4 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 2-3 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
3 kap. 3-5 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Folkhögskolor

3 kap. 5 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 4 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 2-3 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
3 kap. 3-8 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Universitet och högskolor

3 kap. 5 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 4 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 1a-1d §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
3 kap. 3-5 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Övriga utbildningar

3 kap. 5 § Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 4 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
2 kap. 2-3 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
3 kap. 2-5 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Studietid vid studier utomlands

3 kap. 5 § andra stycket Studiestödslagen (1999:1395)
3 kap. 21 § Till studiestödsförordningen (2000:655)
3 kap. 5 och 9 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Studier vid olika utbildningar

2 kap. 4 § 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)
3 kap. 3-4 §§ 2001:1 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-25