CSN:s författningssamling

På dessa sidor hittar du föreskrifter och allmänna råd som CSN har beslutat om.

Föreskrifterna och de allmänna råden finns både i fulltext och i en tryckt version.

Fulltext

När en författning har funnits ett tag kan alla ändringar göra det svårt att se vilken text som gäller. Därför finns denna Fulltext där alla ändringar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Tryckt version

Grundförfattningen och eventuella ändringar visas här som i den Tryckt version, det vill säga var för sig. Här finns också de förordningar som regeringen har beslutat om, men som inte är publicerade i Svensk författningssamling (SFS).

Senast uppdaterad: 2013-02-25