Studiestartsstöd

Här hittar du CSN:s föreskrifter och allmänna råd om tudiestartsstöd i fulltext. Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Senast uppdaterad: 2017-07-02