Återbetalning

Här hittar du CSN:s föreskrifter och allmänna råd om återbetalning i fulltext. Författningarna rör de tre återbetalningssystemen. Föreskrifter om regleringstal från 1978 och framåt samt kungörelser som rör återbetalning finns inte i fulltext. Dessa kan du i stället hitta i en tryckt version under rubriken Återbetalning.

Observera att det kan förekomma fel i fulltextversionen av författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Senast uppdaterad: 2016-09-23