Hemutrustningslån

Här hittar du CSN:s föreskrifter och allmänna råd om hemutrustningslån i fulltext. Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011

Senast uppdaterad: 2013-04-05