Tryckt version

Här hittar du de föreskrifter och allmänna råd som CSN har beslutat om i en tryckt version.

Grundförfattningen och eventuella ändringar visas här som i den tryckta versionen, det vill säga separerade. Här finns också de förordningar som regeringen har beslutat om, men som inte är publicerade i Svensk författningssamling (SFS).

För att kunna öppna dessa dokument, måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat i din dator. Ladda ner Adobe Reader