Återbetalning

Här hittar du CSN:s föreskrifter och allmänna råd om återbetalning i en tryckt version. Författningarna rör de tre återbetalningssystemen. Dessutom finns här föreskrifter om regleringstal från 1978 och framåt samt kungörelser som rör återbetalning.

Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Lån 1 januari 1989-30 juni 2001 (studielån)

Lån före 1989 (studiemedel)

Regleringstal

Kungörelser

Senast uppdaterad: 2017-06-15