Förordningar

Förordningar beslutas av regeringen och de finns i Svensk författningssamling (SFS).

Du kan även hitta dem på Lagrummet, som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Lagrummet

Vissa förordningar finns publicerade i CSN:s författningssamling i stället för i SFS.