Studiestödsförordningen

Studiestödsförordningen innehåller närmare bestämmelser om studiestöd och följer samma kapitelindelning som studiestödslagen.

  • Första kapitlet innehåller inledande bestämmelser om vilka utbildningar som kan ge rätt till studiestöd och att regeringen beslutar om dessa.
  • Andra kapitlet handlar om studiehjälp.
  • Tredje kapitlet handlar om studiemedel.
  • Fjärde kapitlet handlar om återbetalning av studielån.
  • Femte kapitlet handlar om återkrav av studiestöd.
  • Sjätte kapitlet handlar bland annat om uppgiftsskyldighet för skolor och myndigheter.
  • I bilagan till studiestödsförordningen finns en förteckning över de skolor och utbildningar som ger rätt till studiestöd.

Till studiestödsförordningen (2000:655)

Tidigare studiestödsförordningar

De gamla upphävda studiestödsförordningarna gäller fortfarande för lån tagna före 1989 samt för lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001.

Studiestödsförordningen (1973:418)

SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2013-02-22