Lagar

Lagar beslutas av riksdagen och de finns i Svensk författningssamling (SFS).

Lagarna kan du också läsa på Lagrummet, som är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Lagrummet