Studiestödslagen

Studiestödslagen innehåller bestämmelser om vem som kan få studiehjälp och studiemedel. Lagen innehåller också bestämmelser om återbetalning av studielån, återkrav av studiestöd och bestämmelser om överklagande.

  • Första kapitlet innehåller inledande bestämmelser om vem som jämställs med svenska medborgare vid rätten till studiestöd.
  • Andra kapitlet handlar om studiehjälp. Studiehjälp består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
  • Tredje kapitlet handlar om studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag, studielån, tilläggsbidrag och tilläggslån.
  • Fjärde kapitlet handlar om återbetalning av studielån.
  • Femte kapitlet handlar om återkrav av studiestöd.
  • Sjätte kapitlet handlar om överklagande och andra bestämmelser om studiestöd.

Studiestödslagen (1999:1395)

Tidigare studiestödslagar

De gamla upphävda studiestödslagarna gäller fortfarande för lån tagna före 1989 samt för lån tagna mellan den 1 januari 1989 och 30 juni 2001.

Studiestödslagen (1973:349)

SFS 1987:303-304 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2016-02-22