CSN:s rättsliga arbete i utlandet

För att Sverige ska kunna ha ett hållbart studiestödssystem måste lånen betalas tillbaka. CSN har ett uppdrag att se till att studielånen blir betalda oavsett om man bor i Sverige eller utomlands.

I Sverige drivs obetalda studielån in genom Kronofogden. Om låntagaren bor i utlandet finns inte den möjligheten. CSN måste därför vidta andra åtgärder för att se till att studielånen blir betalda. Dessa åtgärder kan se olika ut beroende på var låntagaren är bosatt. Vanligtvis måste CSN driva en rättslig process i utlandet för att kunna driva in det obetalda beloppet. Sådana processer pågår löpande i många olika länder.


Aktuellt just nu

USA

En federal domstol har funnit att svenska preskriptionsregler ska gälla vid indrivning av svenska studielån i Kalifornien. Domstolen ansåg även att det var korrekt att CSN stämde låntagaren i Kalifornien och inte i Sverige. Låntagaren dömdes att betala hela studielånet till CSN på en gång. CSN kommer nu att fortsätta att stämma låntagare i USA som trots flera påminnelser och krav inte betalar på sitt studielån.


CSN har börjat kontakta låntagare som är bosatta i USA och ligger efter med återbetalningen av sina lån. Kontakten sker via mejl och telefon. Syftet är att prata om återbetalningen av studielånet och eventuella återkrav. CSN kommer att informera om skuldens storlek samt vilka belopp som är förfallna till betalning. CSN kommer även att erbjuda en personlig kontakt för att hjälpa låntagare att komma i kapp med obetalda årsbelopp. De låntagare som inte vill komma fram till en lösning kan bli aktuella för rättsliga åtgärder.

Norge

CSN har via Svea Inkasso börjat skicka vidare belopp till utmätning i Norge. Det innebär att ett obetalt årsbelopp som låntagaren inte har bestridit kan skickas till norska motsvarigheten till Kronofogden utan att det behöver genomföras någon rättslig process innan utmätningen.

Utmätning av tillgångar i Sverige

Under 2016 kommer CSN att systematiskt ansöka om utmätning hos Kronofogden i Sverige för låntagare som är bosatta i utlandet men har tillgångar i Sverige. Det kan innebära att Kronofogden i Sverige utmäter till exempel pengar eller en fastighet samtidigt som CSN kräver betalning i utlandet.

Senast uppdaterad: 2016-04-01