Rättsliga ställningstaganden

CSN beslutar om rättsliga ställningstaganden för att åstadkomma en enhetlig rättstillämpning inom myndigheten. Ställningstaganden används för rättsliga frågor av principiell och övergripande betydelse, t.ex. när rättsläget är oklart eller när svar på en rättslig fråga saknas.

CSN:s ställningstaganden är styrande för myndighetens handläggning, men däremot inte bindande för t.ex. domstolar.

Här ser du de rättsliga ställningstaganden som CSN har gjort.

Nummer CSN:s ställningstagande
1/2014 Tillämpning av bosättningskravet när den studerande är barn till migrerande arbetstagare (pdf, nytt fönster)
1/2013 Tillämpning bosättningskrav
Senast uppdaterad: 2014-11-30