Vår organisation

Här kan du läsa om CSN:s organisation och ledning.

Sverigekarta kontor

CSN:s verksamhet är uppdelad i två områden som hör till olika departement:

  • verksamhetsområdet studiestöd till Utbildningsdepartementet.
  • verksamhetsområdet hemutrustningslån till Arbetsmarknadsdepartementet.

På CSN arbetar cirka 900 personer. Vi är verksamma på 11 orter runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Sundsvall.

Organisation och ledning

CSN:s högsta chef är generaldirektör Christina Forsberg. Hon är utsedd av regeringen. Till sitt stöd har hon bland annat ett insynsråd.

Insynsrådet är även det utsett av regeringen och fungerar som en rådgivande grupp till generaldirektören. Rådet har också till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och medborgarna.

På CSN finns det en stab som också är ett administrativt stöd till generaldirektören. CSN:s verksamhet är uppdelad på sju olika avdelningar, där varje avdelning har en egen chef.

CSN:s organisation (PNG, nytt fönster)

Om du behöver komma i kontakt med något av våra kontor, hittar du telefonnummer och adresser under Kundservice.

Senast uppdaterad: 2017-10-27