Insynsråd

CSN:s insynsråd består av vår generaldirektör, som är ordförande, och nio andra ledamöter.

Ledamöterna utses av regeringen. Generaldirektören håller i insynsrådet informerar om verksamheten.

Insynsrådets uppdrag

Insynsrådet fungerar som en rådgivande grupp till generaldirektören. Rådet har också till uppgift att öka insynen i myndighetens verksamhet både för regeringen och för medborgarna.

CSN:s insynsråd

Ordförande

 • Christina Forsberg, generaldirektör CSN

Ledamöter

Ledamöter i insynsrådet som har utsetts av regeringen från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018:

 • Anna-Carin Bylund, bitr. generalsekreterare (Folkbildningsrådet)
 • Sven Kihlgren, verksamhetschef (Kronofogden)
 • Jan Elftorp, förvaltningschef (Vuxenutbildnings-förvaltningen)
 • Birgitta Hällegårdh, utredare (Sveriges kommuner och landsting)
 • Karin Thapper, utbildningsansvarig (Livsmedelsföretagen)
 • Staffan Sarbäck, universitetsdirektör (Luleå Universitet)
 • Adnan Dibrani, Riksdagsledamot
 • Hanna Håkansson, jur.mag. (Representant för Liberalerna)
 • Rikard Josefson, VD (Länsförsäkringar Bank)
 • Alina Semiletova, Studeranderepresentant
Senast uppdaterad: 2016-06-10