Ledning

I CSN:s ledningsgrupp ingår generaldirektören, cheferna för de olika avdelningarna och stabschefen.

Vår generaldirektör heter Christina Forsberg. Hon ansvarar för och leder den löpande verksamheten på CSN med stöd av ledningsgruppen och insynsrådet.

CSN har sju avdelningar:

  • utbetalningsavdelningen
  • inbetalningsavdelningen
  • staben för utveckling och kommunikation
  • it-avdelningen
  • ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • rättsavdelningen

I CSN:s ledningsgrupp ingår:

Christina Forsberg, generaldirektör

Kristiina Kulluvaara, chef för utbetalningsavdelningen

Kristina Ericson, chef för inbetalningsavdelningen

Helena Gagner

Helena Gagner, tf chef för HR-avdelningen

Magnus Edlund

Magnus Edlund, chef för it-avdelningen

Jan Söderholm

Jan Söderholm, chef för ekonomiavdelningen

Åke Svensson

Åke Svensson, chef för rättsavdelningen

Anna Lindholm

Anna Lindholm, stabschef

Senast uppdaterad: 2017-10-02