Styrning och resultat

CSN arbetar på uppdrag av regeringen. Verksamheten styrs av lagar, förordningar, instruktioner och regleringsbrev som är beslutade av regeringen.

Resultatet av verksamheten beskrivs bland annat i årsredovisningen. I menyn till vänster kan du läsa mer om våra styrande dokument.

De lagar och förordningar som är grunden för CSN:s verksamhet hittar du under Lag och rätt.

Senast uppdaterad: 2013-02-18