Årsredovisning och budget

Här kan du läsa om årsredovisningen och vårt budgetunderlag.

I årsredovisningen beskriver och analyserar vi vår verksamhet under det gånga året, huvudsakligen utifrån de krav på återrapportering som ställs i CSN:s regleringsbrev. Årsredovisningen ger även en bild av CSN:s resultat och ekonomi.

Dessutom finns det ett budgetunderlag där vi ger förslag till finansiering av CSN:s verksamhet för de tre kommande budgetåren. Här presenteras även myndighetens vision om hur verksamheten ska utvecklas.

Dessa två dokument är en central del av återrapporteringen till regeringen, men även till riksdagen, andra myndigheter och allmänheten.

Vill du se årsredovisningar eller budgetunderlag för tidigare år, kan du kontakta CSN:s ekonomiavdelning.

Årsredovisning 2016 (pdf, nytt fönster)

Budgetunderlag 2018-2020 (pdf, nytt fönster)

Budgetunderlag 2018-2020 Hemutrustningslån (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2017-03-01