Instruktion

CSN:s instruktion är en förordning med bestämmelser om vår organisation, våra uppgifter och vårt arbetssätt.

Ytterligare mandat och arbetsuppgifter för CSN ges i specialförfattningar, regleringsbrev och andra regeringsuppdrag.

CSN:s instruktion

Senast uppdaterad: 2013-02-18