Statistik och rapporter

På de här sidorna hittar du statistik och rapporter som tagits fram för att beskriva och analysera olika effekter av studiestödet.

Tjej talar framför publik och statistik syns på bilden i bakgrunden

Här hittar du också vår statistikdatabas, där kan du själv söka fram den information du vill ha.

Varför tar vi fram information om studiestödet?

Studiestödet är en del av utbildningspolitiken som syftar till att göra Sverige till en framstående kunskaps- och forskningsnation. Målet för studiestödet är att bidra till att människor med olika bakgrund och förutsättningar börjar studera. Studiestödet ska också ha en god effekt på samhällsekonomin över tid.

CSN har i uppgift att ta fram information som kan användas för att utvärdera målen för studiestödet. Det gör vi bland annat genom att analysera de studerandes ekonomiska och sociala situation, liksom genom att beskriva effekter av regeländringar i studiestödsystemet.

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara en statistiksansvarig myndighet på sidan Om Sveriges officiella statistik.

Senast uppdaterad: 2016-06-20