Länkar

Här hittar du länkar till andra statistikkällor.

Eurostat

Eurostat är EU:s statistikavdelning. Här finns det statistik över utbildning för EU-länderna.
Eurostat

Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet)

Universitetskanslersämbetet har tre huvuduppgifter: att bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn av universitet och högskolor samt att ansvara för statistik och uppföljning på högskoleområdet.
Universitetskanslerämbetet

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet bistår högskolor och universitet i Sverige med central antagning via webbplatserna antagning.se och universityadmissions.se. Myndigheten arbetar även med antagningsregler, högskoleprovet samt förvaltar studiedokumentationssystemet Ladok.
Universitets- och högskolerådet

Internationella programkontoret, nu en del av Universitets- och högskolerådet

Verksamheten vid den tidigare myndigheten Internationella programkontoret har flyttats till Universitets- och högskolerådet. Verksamheten stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.
utbyten.se

OECD

OECD tillhandahåller statistik över utbildning för främst OECD-länderna.
OECD

Skolverket

Skolverket ansvarar för Sveriges officiella statistik på området vuxenutbildning, skolväsende och barnomsorg.
Skolverket

Statistiska centralbyrån (SCB)

SCB har statistik på en mängd områden, däribland utbildningsområdet.
Statistiska centralbyrån

Senast uppdaterad: 2013-05-24