Statistik

CSN tar fram statistik om olika delar av studiestödet. Statistiken finns tillgänglig i vår statistikdatabas och i tabellform.

I vår statistikdatabas kan du själv ta fram uppgifter om studiestödet utifrån dina behov.

Statistik som beskriver olika delar av studiestödet finns även tillgänglig i form av färdiga tabeller. Här finns exempelvis våra officiella statistikpublikationer, samt särskilt efterfrågad statistik.

Senast uppdaterad: 2016-06-10