Statistik i tabeller

CSN publicerar statistik i form av tabeller och i vår statistikdatabas. Den statistik som presenteras i form av tabeller är dels statistikpublikationer, dels separata tabeller som beskriver särskilt utvalda delar av studiestödet.

I tabellform finns bland annat tidigare versioner av vår officiella statistik, publikationen Studiestödsstatistik och statistik om studerande utomlands.


Senast uppdaterad: 2016-06-10