Återbetalning av studiestöd

Återbetalning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över återbetalning av studielån.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, lånetyp och inkomst efter kalenderår.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivning hittar du samlad information om statistiken.

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

2015

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestöd 2015 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2015 (pdf, nytt fönster)

2014

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestöd 2014 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2014 (pdf, nytt fönster)

2013

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestöd 2013 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2013 (pdf, nytt fönster)

2012

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestöd 2012 (pdf, nytt fönster)

2011

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestod 2011 (pdf, nytt fönster)

2010

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestöd 2010 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistik 2010 (pdf, nytt fönster)

2009

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestöd 2009 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistik 2009 (pdf, nytt fönster)

2008

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestöd 2008 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistik 2008 (pdf, nytt fönster)

 2007

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning av studiestöd 2007 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistik 2007 (pdf, nytt fönster)

 2006

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning studiestöd 2006 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistik 2006 (pdf, nytt fönster)

 2005

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning studiestöd 2005 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistik 2005 (pdf, nytt fönster)

 2004

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Återbetalning studiestöd 2004 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistik 2004 (pdf, nytt fönster)
Senast uppdaterad: 2016-06-01