Beviljning av studiestöd

Beviljning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över de studiestöd som CSN administrerar.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, utbildningsnivå och skolform på läsårsbasis.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivningen hittar du samlad information om statistiken.

2014/15

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2014/2015 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken för läsåret 2014/15 (pdf, nytt fönster)

2013/14

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2013-2014 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken för läsåret 2013-14 (pdf, nytt fönster)

2012/13

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2012/2013 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken för läsåret 2012/13 (pdf, nytt fönster)

2011/12

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2011/2012 (pdf, nytt fönster)

2010/11

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2010/11 (pdf, nytt fönster)

2009/10

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2009/10 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2009/10 (pdf, nytt fönster)

2008/09

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2008/2009 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2008/2009 (pdf, nytt fönster)

2007/08

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2007/2008 (pdf, nytt fönster)

2006/07

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2006/2007 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2006/2007 (pdf, nytt fönster)

2005/06

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2005/2006 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2005/2006 (pdf, nytt fönster)

2004/05

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2004/2005 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2004/2005 (pdf, nytt fönster)

2003/04

Rapport (pdf) Beskrivning (pdf) Tabeller (excel)
Beviljning av studiestöd 2003/2004 (pdf, nytt fönster) Beskrivning av statistiken 2003/2004 (pdf, nytt fönster)

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

Senast uppdaterad: 2016-06-01